دفتر مرکزی تعمیرات : مبارکه – بولوار نیکبخت – روبروی بانک رفاه

تلفن تماس : 61 – 52424860 – 031     همراه : 09134341088

شعبه شماره 1 و فروشگاه : دیزیچه – خیابان شهدا – نرسیده به بانک صادرات

تلفن تماس : 52457774 – 031  فاکس : 52457775 – 031   همراه :  09133345529

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما